Beleid

Keurmerk

Stichting Victory Foundation is door de belastingdienst aangemerkt als ‘goede doelen stichting’ en heeft het ANBI keurmerk. Victory Foundation heeft er bewust voor gekozen om zich niet te laten certificeren door bijvoorbeeld het CBF of RfB. De reden hiervoor is dat de kosten om dergelijke keurmerken te verkrijgen erg hoog zijn.

Een voorbeeld: een eerste aanvraag voor het keurmerk van het CBF kost € 5350,= en daarna jaarlijks € 400,=. Bij de RfB kost een keuring € 325,= en betaalt men vervolgens jaarlijks € 1000,=.

Kosten gemaakt voor de aanvraag en jaarlijkse contributie van dergelijke keurmerken gaat ten koste van de opbrengst van giften voor de doelen die Victory Foundation ondersteunt. Dat druist tegen het principe van Victory Foundation in: zij garandeert dat elke gift voor 100% bij het gekozen doel terecht komt.

Dit is de tweede reden waarom Victory Foundation geen keurmerk (buiten de Belastingdienst) ambieert; bij genoemde keurmerken worden lagere eisen gehanteerd en gaat men ervan uit dat hooguit 80% van de giften bestemd zijn voor het gekozen doel.

Beloningsbeleid

Er worden geen beloningen aan bestuurders uitgekeerd. Alle werkzaamheden worden als vrijwilliger gedaan. Zo blijft het mogelijk om 100 procent van de giften op de bestemming aan te laten komen.

Jaarverslagen

Onderstaande jaarverslagen kunt u raadplegen: